פרידמן

שלמה פרידמן

, פרופ' אמר'
פרופסור אמריטוס

גיאוטכניקה

הנדסת רעידות אדמה