קירש

אורי קירש

, פרופ' אמר'
פרופסור אמריטוס

תכן אופטימלי של מבנים
שיטות מקורבות של אנליזת מבנים
אנליזת מבנים מכוונת לתכן