שינמן

יצחק שינמן

, פרופ' אמר'
פרופסור אמריטוס

יציבות מבנים
דינמיקה של מבנים
חומרים מרוכבים
התנהגות לא לינארית של מבנים