• תשתיות כבישים, מסילות ברזל ושדות תעופה מיסעות אספלטיות ומיסעות מאבנים משתלבות
  • תכן, הערכה, אחזקה וניהול מיסעות
  • סלילה וחומרי סלילה
  • שימוש בפסולות וחומרי לוואי בסלילה