פרוסטיג

יהושע פרוסטיג

, פרופ' אמר'
פרופסור אמריטוס

מבני סנדוויץ' – התנהגות לינארית ולא לינארית מבנים מבטון דרוך שימושים של חומרים מרוכבים במבנים
מערכות אריח – קיר – התנהגות וקריטריוני כשל
מוטות מפלסטיק משוריין (FRP) – תחליפים לזיון קונבנציונלי
מבנים מבטון חזק במיוחד