member

סמיון ז’וטובסקי

, ד"ר
מרצה בכיר

בטון מעולה

אשפרה פנימית

הצטמקות וסדיקה בבטון

קיים וקיימות של חומרים צמנטיים

התקפת סולפטים

חומרי מליטה חלופיים

התנהגות של חומרים צמנטיים תחת לחץ הידרוסטטי גבוה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות