חישה מרחוק וחותמות ספקטראליות
עיבוד תמונה
ניטור קווי חוף
מערכות מידע גיאוגרפי
כריית ידע
כרטוגרפיה והכללה
DTM