שושני

מקסים שושני

, פרופ' אמר'
פרופסור אמריטוס

חישה מרחוק וחותמות ספקטראליות
עיבוד תמונה
ניטור קווי חוף
מערכות מידע גיאוגרפי
כריית ידע
כרטוגרפיה והכללה
DTM

שינוי גודל גופנים
ניגודיות