רבינוביץ

עודד רבינוביץ

, פרופ'
משנה בכיר לנשיא

חיזוק ושדרוג מבנים באמצעות חומרים מרוכבים

מבנים נבונים