שביט

אורי שביט

, פרופ'
ראש היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות

זרימה והסעה בסביבות מורכבות
הידרולוגיה ופיסיקה של הקרקע
בעיית ההמלחה של מקורות המים בישראל
שיטות מדידה (Particle Image Velocimetry – PIV)

Academic Degrees

1987 –  B.Sc. Technion-IIT
1990 –  M.Sc. Technion-IIT
1994 – Ph.D. Carnegie Mellon University (CMU)

 

Current Courses

Physics of porous medium,
Introduction to flow, transport and pollution in soils,
Introduction to Hydraulics and Hydrology,
Irrigation Engineering 1,
Turbulence – a reading club

 

Current Graduate Students

Ph.D.
Sharon Moltchanov: Momentum and mass transfer above and through porous regions
Tomer Duman: Flow and Particle transport at porous media interfaces
Ravid Rosenzweig: The effect of biofilms on the hydraulic properties of unsaturated soils

 

M.Sc.
Hannah Bardin: The Role of Soil Drying on the Use of Oxygen Isotopes in Groundwater Research
Shushanna Kington: An Examination of the Isotope Pairing Techniques Using Numerical Simulations of Nitrogen Processes in Sediments