עיבוד וניתוח תמונות (היפר)ספקטראליות ונתוני חישה מרחוק להפקת מידע לצורכי מדעים גיאו-מרחביים ומיפוי נושאי דיגיטלי. תחומי המחקר העיקריים כוללים פיתוח אלגוריתמים להפקת מידע ברזולוציה של תת-פיקסל מתמונות ספקטראליות, כיול תמונות וחיישנים והיתוך נתונים.

השכלה:

  • תואר ראשון Sc. בהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה, הטכניון 2006 .
  • תואר שני Sc. (בהצטיינות) בהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה, הטכניון 2008.
  • דוקטורט D. בהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה, הטכניון 2014.

 

בתר-דוקטורט

המעבדה לעיבוד אותות, הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים, אוניברסיטת איסלנד 2018-2016.

 

פרסים:

  • זוכה מלגת מעוף של הועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) ,המועצה להשכלה גבוהה, לקליטת חברי סגל צעירים מצטיינים לשנים (2021-2018).
  • עמית (קתדרה) בתכנית הטכניון ,Chaya Career Advancement Chair 2020-2018.
  • זוכה מלגת הועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) ,המועצה להשכלה גבוהה, לבתר דוקטורט מצטיין לשנים (2017-2016).