תכנון ותפעול תחבורה ציבורית
מאפייני זרימת ובטיחות תנועת כלי רכב
מערכות תחבורה חכמות
לוגיסטיקה וחקר-ביצועים בתחבורה
הגורם האנושי בנהיגה