רובין

הילל רובין

, פרופ' אמר'
פרופסור אמריטוס

הידרולוגיה
הידרוליקה
מכניקת זורמים סביבתית
קווי איסוף (הולכת שפכים ונגר עילי)