שפירא מור

שלי שפירא מור

רכזת קשרי חוץ ופרוייקטים