פיתוח תהליכים ממברנליים סלקטיביים להתפלה וטיפול במים ושפכים.

חקר טרנספורט וסלקטיביות של מים, יונים ומומסים דרך פולימרים צפופים (כגון ממברנות אוסמוזה הפוכה והחלפת יונים) ותעלות בקוטר ננומטרי.

פיתוח תהליכים ביולוגיים סלקטיביים לטיפול במים ושפכים.