גופינטאן נאיר רמה דאבי

אביג'ית גופינטאן נאיר רמה דאבי

, ד"ר
בתר-דוקטורנט בהנחיית פרופ' אבי אוסטפלד

Online Monitoring and Digital Control in drinking water distribution systems