פורמן

אלכס פורמן

, פרופ"ח
פרופסור חבר

הידרולוגיה של תת הקרקע
הידרו – גיאופיזיקה
פיזיקה של הקרקע

Education

1995 B.Sc. in Agricultural Engineering, Technion, Israel
1998 M.Sc. in Agricultural Engineering, Technion, Israel
2003 PhD Hydrology and Water Resources, University of Arizona, USA

Teching

014213 Introduction to hydraulics and hydrology 016223 Groundwater: flow, transport and remediation 017012 Physics of porous media 019057 Seminar in water and environmental engineering 019315 Seminar in environmental engineering