ליברזון

דן ליברזון

, פרופ"ח
פרופסור חבר

מכניקת זורמים ניסויית

זרימות סביבתיות

יחסי אוויר-ים

יצירה והתפתחות גלי רוח

יחסי גומלין לא לינאריים בין גלי ים

שכבת גבול טורבולנטית

 

שיטות מדידה

פיתוח מכשירי מדידה חדשים כגון מדי לחץ סטטי

מד מהירות (חוטי להט) בכיול עצמי

מדי גלים בחישה מרחוק