צאצאשוילי

תמי צאצאשוילי

מזכירת היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה ורכזת מוסמכים