ממן

יעקב ממן

, פרופ' אמר'
פרופסור אמריטוס

מקורות והסעה של מזהמי אויר באטמוספירה
שימוש במיקרוסקופיה אלקטרונית למחקר של חלקיקים אטמוספריים.
אבק מהסהרה – ספיחת חלקיקים ומזהמים, פטריות ובקטריות על מינרלים טבעיים.
מחקר של זיהום אויר עירוני