יוגב

עדי יוגב

רכזת סטודנטים ביחידה למבנים וניהול הבנייה