נושא הסביבה מהווה כיום אחד ממוקדי ההתעניינות הציבורית החשובים בעולם כולו ובישראל

המקצוע "הנדסת הסביבה" עוסק בטכנולוגיות להפחתת זיהום ולמניעת הידרדרות באיכות סביבתו של האדם: הסביבה המימית (מים מתוקים ומי ים), האטמוספירה והקרקע. "איכות הסביבה" הוא תחום עיסוק הנוגע ליחסי הגומלין בין האדם לבין סביבתו הטבעית או זו שנוצרה על ידו. בין המדעים המספקים מידע או פתרונות לתחום זה נמנים: אקולוגיה, מדעי האטמוספירה, מדעי כדור הארץ, הנדסה כימית, הנדסה ביוטכנולוגית, הנדסת מים ועוד.

לימודים מתקדמים בהנדסת הסביבה
גב' קרין ברקוביץ' | 04-8292343 | cee.g.env@technion.ac.il
מגוון תחומי מחקר
בלימודים לתואר שני/שלישי