המסלול להנדסת הסביבה

נושא הסביבה מהווה היום אחד ממוקדי ההתעניינות הציבורית החשובים בארץ ובעולם כולו. מהנדסי סביבה נחוצים על מנת לעסוק בתכנון, פיתוח ויישום של עקרונות מדעיים והנדסיים להגנה על הסביבה, הן מפני תופעות סביבתיות טבעיות, והן מפני התופעות הנובעות באופן ישיר ממעשי האדם. תחום הנדסת הסביבה עוסק במשאבים החיוניים ביותר לאדם, והדיון הציבורי עליו נמצא בתאוצה בשנים האחרונות.

הנדסת הסביבה
קרן קובלר: 04-8292623 | kovlerk@technion.ac.il
מתעניינים בלימודים?
הנדסת הסביבה ומים