הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה

מיפוי וגיאו-אינפורמציה הינו מדע מדוייק בין-תחומי העוסק בקביעת מיקום על פני כדור הארץ ובחלל, ובניתוח ועיבוד מידע מרחבי.

הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה מהווה את הבסיס למערכות מודרניות למיפוי, לניהול ופיתוח תשתיות הבינוי, התחבורה, הטלקומוניקציה והאנרגיה, ולפיתוח מערכות מדוייקות למודיעין ושליטה.

נגישות המידע המרחבי, ההנדסי והגיאוגרפי ומערכות המחשוב המהיר והאינטרנט הפכו מידע זה לאלמנט חשוב בתעשיות המידע המודרני.

חשיבות זו באה לידי ביטוי הן בתחום הפצת המידע והן בתחום פיתוח יישומים.

פיתוחים מעין אלה מבוצעים כיום באמצעות מהנדסי מיפוי וגיאו-אינפורמציה בחברות ההי-טק בארץ ובעולם.

לימודים מתקדמים ביחידה להנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה
ציפורה בן- סימון | 04-8292366 | transeng@technion.ac.il
מגוון תחומי מחקר
בלימודים לתואר שני/שלישי