הידרודינמיקה ומשאבי מים

ישראל נמצאת כיום בחזית הטכנולוגית בכל הקשור בשימוש מושכל במים, מחקר ופיתוח יישומים חדשניים, התפלה ומיחוזר מים.  בעיית המחסור במים מציבה בפנינו אתגרים הנדסיים, וקיים מחסור במהנדסים בתחום.

במסגרת המסלול יילמדו נושאים הקשורים לתשתיות של מערכות הולכה ואספקת מים, תנועה, פיזור ושרידות מזהמים בגופי מים, טיפול במים, טיפול בשפכים, טיפול בשפכים והכשרתם לשימוש חוזר בחקלאות, מערכות אגירה, ניצול יעיל של משאבי מים ופיתוח מקורות מים חדשים.

לימודים לתארים מתקדמים ביחידה להנדסת הסביבה מים וחלקאות
04-8292343 | ofiramalka@technion.ac.il | בנין רבין חדר 605
מגוון תחומי מחקר
בלימודים לתואר שני/שלישי