חישוב שטף חלקיקים

ניסוי הוכחת היתכנות לחישוב שטף חלקיקים

ניסוי הוכחת היתכנות לחישוב שטף חלקיקים על ידי מדידת ריכוזי חומר מרחף בשילוב מהירות הזרם. בתמונה נראה צוללן משחרר עננת סדימנט אשר תנוע בהשפעת הזרם לכיוון מכשירי המדידה הכוללים שלושה מדי מהירות אקוסטיים ושני מדי עכירות אופטיים. הניסוי נעשה במסגרת שמטרתו פיתוח שיטה להערכת שטף ההרחפה מפעילות ביולוגית. המחקר מבוצע במסגרת תואר שני בהנדסת מים של ניר מרום תחת הנחיית פרופ' אורי שביט (טכניון) ופרופ' רועי הולצמן (אונ' ת"א והמכון הבין-אוניברסיטאי באילת, בתמונה).