קולות קוראים למשרות אקדמיות בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

פקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בתנופה לקליטת חברי סגל חדשים בנושאים הבאים:

 היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות

קול קורא למשרת חבר סגל במסלול לקביעות בתחום: הנדסת הסביבה

קול קורא למשרת חבר סגל במסלול לקביעות בתחום: ביוטכנולוגיה סביבתית

קול קורא למשרת חבר סגל במסלול לקביעות בתחום הידרולוגיה וניהול משאבי מים

היחידה להנדסת מבנים וניהול הבניה

קול קורא למשרת חבר סגל במסלול לקביעות בתחום הנדסה גיאוטכנית

קול קורא למשרת חבר סגל במסלול לקביעות בתחום הנדסת מבנים

קורא קול קורא למשרת חבר סגל במסלול לקביעות בתחום חומרים ותפקוד פיזי

קול קורא למשרת חבר סגל במסלול לקביעות בתחום ניהול הבנייה

היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה

קול קורא למשרת חבר סגל במסלול לקביעות בתחום: הנדסת תחבורה

קול קורא למשרת חבר סגל במסלול לקביעות בתחום: הנדסת מיסעות

קול קורא למשרת חבר סגל במסלול לקביעות בתחום: הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה