הנדסת סביבתית

נושא הסביבה מהווה כיום אחד ממוקדי ההתעניינות הציבורית החשובים בעולם כולו ובישראל. 

המקצוע “הנדסת הסביבה” עוסק בטכנולוגיות להפחתת זיהום ולמניעת הידרדרות באיכות סביבתו של האדם:  הסביבה המימית, האוויר והקרקע. 

“איכות הסביבה” הוא תחום עיסוק הנוגע ליחסי הגומלין בין האדם לבין סביבתו הטבעית או זו שנוצרה על ידו. 

בין המדעים המספקים מידע או פתרונות לתחום זה נמנים:  אקולוגיה, מדעי האטמוספירה, מדעי כדור הארץ, הנדסה כימית, הנדסת מים ועוד.

נושאי הלימוד

  • בקרה ומניעת זיהום אוויר, מיחזור, טיפול וסילוק של פסולת עירונית ותעשייתית.
  • ניצול ושימור משאבי מים עיליים ומי תהום.
  • תכנון ותפקוד של צנרת מים, מערכות ניקוז ומערכות ביוב ותיעול/איכות מים וטיפול במים, טיפול בשפכים עירוניים ותעשייתיים.
  • איכות מי חופים ואיכות הסביבה הימית, שיקום קרקעות ומי תהום מזוהמים.

בוגרי המסלול יוכלו להשתלב במגוון רחב של מקומות תעסוקה פרטיים, ציבוריים וממשלתיים העוסקים בתכנון, ביצוע, פיקוח ומחקר בנושאי איכות הסביבה.

תכניות לימוד והשתלמות

הפירוט להלן ממצה ומשקף במידת האפשר את הפירוט בקטלוג. דרישות ההשלמה המדוייקות והפרטים המלאים מפורטים בקטלוג העדכני של ביה”ס ללימודי מוסמכים.

מסלול לתואר: “מגיסטר למדעים בהנדסה סביבתית”

לסטודנטים בוגרי תואר ראשון בהנדסה המשתלמים בנתיב עם תיזה – M.Sc

נושאי ההשתלמות: איכות מים, מניעת זיהום מקורות מים טבעיים, עקרונות וטכנולוגיה של טיפול במים, מערכת איסוף, טיפול, סילוק והשבת שפכים, טיפול וסילוק פסולת רעילה, איכות אוויר, מניעת זיהום אוויר, איסוף ועיבוד פסולת מוצקה, מניעת זיהום קרקע, אקולוביה, מערכות אקולוביות ו – GIS , חישה במערכות סביבתיות.

מסלול לתואר: “מגיסטר להנדסה סביבתית”

לסטודנטים בוגרי תואר ראשון בהנדסה, המשתלמים בנתיב ללא תיזה – ME – בלבד

נושאי ההשתלמות: איכות מים, מניעת זיהום מקורות מים טבעיים, עקרונות וטכנולוגיה של טיפול במים, מערכת איסוף, טיפול, סילוק והשבת שפכים, טיפול וסילוק פסולת רעילה, איכות אוויר, מניעת זיהום אוויר, איסוף ועיבוד פסולת מוצקה, מניעת זיהום קרקע, אקולוביה, מערכות אקולוביות ו – GIS , חישה במערכות סביבתיות.

מסלול לתואר: “מגיסטר למדעים במדעי איכות הסביבה”

לסטודנטים בעלי תואר ראשון במדעים המשתלמים בנתיב עם תיזה – M.Sc , בכפוף להשלמות נדרשות

נושאי ההשתלמות: איכות מים, מניעת זיהום מקורות מים טבעיים, עקרונות וטכנולוגיה של טיפול במים, מערכת איסוף, טיפול, סילוק והשבת שפכים, טיפול וסילוק פסולת רעילה, איכות אוויר, מניעת זיהום אוויר, איסוף ועיבוד פסולת מוצקה, מניעת זיהום קרקע, אקולוביה, מערכות אקולוביות ו – GIS , חישה במערכות סביבתיות.

לימודים לתואר דוקטור PhD

מזכירת לימודי תארים מתקדמים

גב’ אופירה מלכה

טל’ 04-8292343 פקס’ 04-8228898 דואר אלקטרוני: ofiramalka@technion.ac.il