יצירת קשר

מזכירות לימודי הסמכה ראשית בפקולטה

גב’ יעל לוינסקי

טל’ 04-8292399 פקס’  04-8295679 דואר אלקטרוני:  yaelly@technion.ac.il