הידרודינמיקה ומשאבי מים

ישראל נמצאת כיום בחזית הטכנולוגית בכל הקשור בשימוש מושכל במים, מחקר ופיתוח יישומים חדשניים, התפלה ומיחוזר מים.  בעיית המחסור במים מציבה בפנינו אתגרים הנדסיים, וקיים מחסור במהנדסים בתחום.

במסגרת המסלול יילמדו נושאים הקשורים לתשתיות של מערכות הולכה ואספקת מים, תנועה, פיזור ושרידות מזהמים בגופי מים, טיפול במים, טיפול בשפכים, טיפול בשפכים והכשרתם לשימוש חוזר בחקלאות, מערכות אגירה, ניצול יעיל של משאבי מים ופיתוח מקורות מים חדשים.

נושאי הלימוד כוללים

  • תכנון ומחקר של מערכות אספקת מים מתקדמות.
  • מבנים ימיים.
  • הנדסת רוח וקלימטולוגיה.
  • מכניקת זורמים סביבתית תיאורטית ויישומית.
  • הידרולוגיה של נגר על קרקעי.
  • הידרולוגיה של מי תהום.
  • סביבות חופיות וימיות.
  • מערכות משאבי מים.
  • הנדסת רוח וקלימטולוגיה.

תכניות לימוד והשתלמות

הפירוט להלן ממצה ומשקף במידת האפשר את הפירוט בקטלוג. דרישות ההשלמה המדוייקות והפרטים המלאים מפורטים בקטלוג העדכני של ביה”ס ללימודי מוסמכים.

מסלול לתואר: “מגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית (הידרודינמיקה ומשאבי מים)”

 

לסטודנטים בוגרי תואר ראשון ארבע שנתי בהנדסה אזרחית המשתלמים בנתיב עם תיזה – M.Sc

 

נושאי ההשתלמות: הידרודינמיקה, הידרוליקה, הידרולוגיה של נגר על-קרקעי ושל מי תהום, השקיה וניקוז, הנדסת חופים והנדסה ימית, איכות מים וזיהום מערכות מים, ניהול משאבי מים, הנדסת מאגרי נפט, אנרגיה ומעבר חום ומסה בבניינים ובסביבה, הנדסת רוחות.

מסלול לתואר: “מגיסטר למדעים בהנדסה וניהול משאבי מים”

 

לסטודנטים בוגרי תואר ראשון ארבע שנתי שלא בהנדסה אזרחית המשתלמים בנתיב עם תיזה – M.Sc

 

נושאי ההשתלמות: הידרודינמיקה, הידרוליקה, הידרולוגיה של נגר על-קרקעי ושל מי תהום, השקיה וניקוז, הנדסת חופים והנדסה ימית, איכות מים וזיהום מערכות מים, ניהול משאבי מים, הנדסת מאגרי נפט, אנרגיה ומעבר חום ומסה בבניינים ובסביבה, הנדסת רוחות.

לימודים לתואר דוקטור PhD