Home Page

Selected articles slider

שלום

רקע אפור עם תבנית

הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית מתחדשת בחזית הקידמה הטכנולוגית בשרות החזון של תכנון והקמה של מערך תשתיות לאומיות מודרני במדינת ישראל.
הוועדה האקדמית הבינלאומית מדווחת על מעמד הפקולטה: "הפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון היא ברמה עולמית ואיכותה משתווה לזו של עשר הפקולטות המובילות בארה"ב".

תכניות אקדמיות

Technion - Israel Institute of Technology, Technion City, Haifa 3200003, Israel | Powered byFatfish FatfishPowered by