יריד התעסוקה השנתי

יריד התעסוקה מהווה הזדמנות נפלאה למפגש בלתי פורמאלי בין החברות לסטודנטים/יות ולבוגרים/ות. מפגש זה, מאפשר לסטודנטים/יות ולבוגרי/ות הפקולטה להכיר את החברות, פעילותן ובחינת אפשרויות להשתלב בהן. השתתפות החברות פעם אחר פעם ביריד התעסוקה, מוכיחה כי הסטודנטים/יות והבוגרים/ות של הפקולטה הינם הון אנושי משמעותי ואיכותי לשוק העבודה בישראל.

חברות המעוניינות להירשם ליריד:

ceecontact@technion.ac.il  |  04-8295886