הכלים הנרכשים במהלך ההשתלמות בלימודי מוסמכים במסלול להנדסה חקלאית לקראת תארי מגיסטר ודוקטור מקנים למשתלמים ידע באמצעות מקצועות הלימוד, אימון בשיטות מחקר, הערכת מידע, ניתחו והצגתו.

אלו תלויים בנושא המחקר ואופיו וכוללים, בין השאר, מידול וסימולציה, מדידות ובקרה, עיבוד תמונות, אותות, מידע וקבלת החלטות.

ההשתלמות לתארים גבוהים במסלול להנדסה חקלאית הינה במגוון תחומים:

  • הנדסת קרקע, מים והשקיה
  • מכניקה במערכות חקלאיות, ביולוגיות וסביבתיות
  • איכות הסביבה הפתוחה
  • חקלאות מבוקרת וממוכנת
  • חישה ובקרה במערכות חקלאיות,ביולוגיות וסביבתיות
  • ניהול מערכות חקלאיות ומשאבים טבעיים
  • הנדסת חומרים ביולוגיים ומשאבים טבעיים
  • אבטחת איכות תוצרת חקלאית וביולוגית
  • מערכות אקולוגיות.

נושאים לדוגמא בהנדסה חקלאית:

מכניקה של קרקע; יחסי מכונה-קרקע; עבירות ורכב שדה; תכונות פיסיקליות של חומרים ביולוגיים; סיווג תוצרת חקלאית; אוטומציה ובקרה; חישה מרחוק; חיישנים ומדידות; זיהום אוויר במערכות חקלאיות; פיסיקה של הקרקע; תהליכי מעבר בסביבה נקבובית; השקיה, ניקוז; שימור הקרקע; מאגרי מים; בקרת מערכות מים; יחסי מים-קרקע-צמח; פיסיולוגיה של הצמח; בקרת אקלים בחממות; חקלאות מים; כימיה פיסיקלית של חרסיות קרקע; פיתוח דשנים; שטיפת טיוב ושיקום קרקעות מלוחות וטיובן; בעיות סביבתיות במערכת הקרקע; טיפול בשפכים ובפסולת מוצקה ויישומם בחקלאות; מניעת זיהום; אנרגיה ואנרגיה מתחדשת; מערכות אקולוגיות ושימור.

לימודים לתארים מתקדמים ביחידה להנדסת הסביבה מים וחלקאות
04-8292343 | ofiramalka@technion.ac.il | בנין רבין חדר 605
מגוון תחומי מחקר
בלימודים לתואר שני/שלישי
שינוי גודל גופנים
ניגודיות