מנהלי בנייה פועלים לעיתים בשירות הייזם הציבורי או הפרטי, לעיתים בשירות הגוף המבצע ולעיתים בשירותם של משרדי ניהול, תיאום ופיקוח.
ניהול תהליך הבנייה בשלביו השונים כולל מגוון רחב של עיסוקים אשר דורשים ידע ומיומנות בתחומים ניהוליים, כלכליים, עסקיים, תכנוניים ומשפטיים, בנוסף להיבטים ההנדסיים הקלאסיים.
בשנים האחרונות מורגש צורך גובר והולך בהכשרתם ברמה גבוהה של מהנדסים אזרחיים לפעול בצורה מובנית ומקצועית יותר בכל ההיבטים האלה.
לפיכך, מוצע בתוכנית לתואר שני בניהול ובנייה תמהיל ייחודי של קורסים עם דגש חזק על שלבי הייזום, ניתוח הכדאיות והניהול העסקי של פרוייקטי בנייה, תשתיות ונדל”ן.
קורסים נוספים מצעים העמקה בנושאי מנהיגות, מגה-פרוייקטים, תיעוש הבנייה, ניהול איכות ובנייה רזה.

לימודים לתארים מתקדמים ביחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה
גב' תמי צאצאשוילי | 04-8292322 | tami@technion.ac.il
מגוון תחומי מחקר
בלימודים לתואר שני/שלישי