סמינרים עבר

יום שלישי, 23/02/2021 13:30
יום שלישי, 02/03/2021 14:30
יום רביעי, 05/05/2021 12:30
יום שלישי, 06/07/2021 12:30
יום שלישי, 27/07/2021 14:30
https://technion.zoom.us/j/97059348994
יום חמישי, 12/08/2021 12:30
יום רביעי, 01/09/2021 13:00
Ran Soffer: September seminar
https://technion.zoom.us/j/98198000292 https://technion.zoom.us/j/98198000292
יום חמישי, 02/09/2021 13:00
יום שישי, 03/09/2021 14:00
יום שישי, 01/10/2021 13:00
Ran Soffer: October seminar
https://technion.zoom.us/j/98198000292 https://technion.zoom.us/j/98198000292
יום רביעי, 21/09/2022 15:00