אודות הפקולטה

הפקולטה: מבנה והיסטוריה

הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית הנה פקולטה חדשה וותיקה.

חדשה- כי נוסדה במתכונת הנוכחית בשנת 2002, וותיקה – משום שהיא תוצאה של איחוד של שתי פקולטות ותיקות בטכניון, הנדסה אזרחית והנדסה חקלאית.

שתי הפקולטות פעלו במשך שנים רבות בהצלחה בהגשמת יעדי הטכניון: הן מיקמו את עצמן כברות סמכא ברמה הבינלאומית בתחומי המדע והטכנולוגיה בתחומיהן, ופועלות כגורם מנהיגותי בקידום טכנולוגי של תחומי ההנדסה הרלוונטיים להן בארץ, וזאת ע”י פיתוח הון אנושי וקידום והטמעה של טכנולוגיות לפתרון בעיות ייחודיות לישראל.

במובן זה היה לשתי הפקולטות תפקיד מפתח בארץ בכל הקשור לקידום נושאי הבינוי, התשתית, הסביבה והחקלאות שהיו אלמנטים מרכזיים ביצירת תשתית מודרנית למדינת ישראל.

ההכרה הבינלאומית, המעמד המוביל של הפקולטה מצא את ביטוי בדו”ח של ועדת הערכה אקדמית בינלאומית אשר קבעה שהפקולטה להנדסה אזרחית משתווה ברמתה לעשר הטובות בעולם.

האיחוד של שתי הפקולטות נועד לממש את היתרון של הסינרגיה בפעילויות שלהן, אשר במידה רבה ניתנות לתיאור בקטגוריה של פיתוח בר-קיימא.

כיום הפקולטה מורכבת משלוש יחידות כמתואר באיור 1, ומתוך שם היחידות ניתן להסיק על היקף הפעילות הרחב אשר הגורם המייחד והמאגד אותו הוא כיסוי כל תחום התשתיות הלאומיות, תוך איזון בין פיתוח ושימור הסביבה.

איור 1: היחידות בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית