מים מן האוויר

פיתוח מערכת עצמאית המפיקה מים מהאוויר גם באזורים מדבריים H2OLL” was selected as the winner of the SMEs Award at Water Innovation Europe 2021. Water Europe is the recognized voice
פיתוח טכנולוגיה לאיתור הנגיף ברשת הביוב – פרויקט טכניון פתוח ובטוח אחד האתגרים הגדולים שמציבה מגפת הקורונה בפני הרשויות היא איתור מוקדם של מוקדי הדבקה וקטיעתו של מעגל ההדבקה. אף
איפיון פרמטרי הזרימה בקרקעית נחל בשלב הראשון רצף של צמדי מפל ובריכה נוצרו על ידי זרימה בספיקה גבוהה המדמה תנאי שטפון. בשלב המדידה הוחדר צבע-סמן בריכוז ידוע לקרקע (עיגול צהוב)
ניסוי הוכחת היתכנות לחישוב שטף חלקיקים ניסוי הוכחת היתכנות לחישוב שטף חלקיקים על ידי מדידת ריכוזי חומר מרחף בשילוב מהירות הזרם. בתמונה נראה צוללן משחרר עננת סדימנט אשר תנוע בהשפעת