כלל פקולטי

יחידה - כלל פקולטי
 • יחידה
 • שם
 • תפקיד
 • משרד
 • טלפון
 • דוא"ל
 • אתר
 • ענת אביטל
 • סגל מנהלי
 • המכון הלאומי לחקר הבניה, חדר 308
 • 04-8292243
 • Anata@technion.ac.il
 • שרון גבע
 • סגל מנהלי
 • בניין רבין חדר 414, 415
 • 04-8292565
 • sharon.geva@technion.ac.il
 • קרין דוד
 • סגל מנהלי
 • בנין רבין, חדר 723
 • 04-8292383
 • karin@technion.ac.il
 • שירי הלר
 • סגל מנהלי
 • בניין רבין, חדר 411
 • 04-8292201
 • hshiri@technion.ac.il
 • עדי יוגב
 • סגל מנהלי
 • בניין רבין, חדר 805
 • 04-8292413
 • adiy@technion.ac.il
 • אסתר משעלי
 • סגל מנהלי
 • המכון הלאומי לחקר הבנייה, חדר 313
 • 04-8292242
 • estim@technion.ac.il
 • אבלין עמי
 • סגל מנהלי
 • בניין בורוביץ', חדר 201
 • 04-8292373
 • trreve@technion.ac.il
 • ליאור שמש
 • סגל מנהלי
 • בנין בורוביץ', חדר 434
 • 04-8293064
 • slior@technion.ac.il