היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות

יחידה - היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות
 • יחידה
 • שם
 • תפקיד
 • משרד
 • טלפון
 • דוא"ל
 • אתר
 • ד"ר נורה עזאם
 • סגל מנהלי
 • בניין גרנד (מכון המים), חדר 417
 • 04-8293328
 • nura.azzam@technion.ac.il
 • רונית פארן
 • סגל מנהלי
 • בנין חקלאית, חדר 432
 • 04-8293467
 • agrronit@technion.ac.il
 • קרן קובלר
 • סגל מנהלי
 • בניין רבין, חדר 606
 • 04-8292623
 • kovlerk@technion.ac.il